İyi Yazarlar
İyi Okurlar
Ankara
Bartın
İstanbul

Ömer Poyraz

İstanbul

İstanbul
İstanbul
İstanbul

Bulut Sever

İstanbul

İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul

Aa

İstanbul

İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Kırıkkale
Erzurum
İstanbul

Ali̇ Turan

İstanbul

İstanbul
Erzincan
Sakarya
Ankara
Yozgat
İstanbul

Ahmet Demi̇r

İstanbul

İstanbul
İstanbul
İstanbul
Ankara
Ahmet Lalbek yazdı, 17 kez açıldı, 2 kişi beğendi, henüz yorum yapılmadı.
11 Haz '16 01:00
Bilim Maddeyi Aştı; Şimdi Ötesini Keşfediyor (1)

Darwinciler, bilimsel kılıflı siyâsi inatlarını/inkârlarını sürdüredursun, bilim dünyasında öylesine büyük gelişmeler oluyor ki, bu gelişmeleri tâkip edip yorumladıkça, bambaşka kapılar çıkıyor karşımıza. Fakat bu bilimsel gelişmeler ve yeni yaklaşımlar inkârcıların hiç umurunda değil. Dede Darwin'e takılmışlar, kafayı da gömmüşler kuma; körebe mi yoksa saklanbaç mı oynuyorlar belli değil! Şimdi ki Darwinciler, Darwin'e güvendikleri için "imân" edemiyorlar. Ben öyle sanıyorum ki, Charles Darwin yaşasaydı ve son dönemin bilimsel gelişmelerine şahit olsaydı, belki "inkârcılık inadına" yine söz geçiremeyecekti ancak hiç değilse başını ellerinin arasına alıp, şöyle bir düşünürdü ha! Ne dersiniz? Zirâ onun yaşadığı dönemde hücre, "içi su dolu bir kesecik" olarak tarif ediliyordu.

Kuantum fiziğinden, astronomideki yeni bulgulara, esir maddesinden DMT molekülüne kadar tüm bu konularda çok çarpıcı ve yepyeni keşifler var. Bu keşifler birbirini doğrular/destekler şekilde; özellikle de 20. yy'da ve 21. yy'ın henüz şuracıktaki ilk onaltı yılında ortaya çıkmış, AKLEDENLERİN/DÜŞÜNENLERİN/TEFEKKÜR EDENLERİN derin alâkalarını cezbetmiş ve 18-19. yy.'a ait "fikir/inanç/izm" dogmalarını yerle bir etmiştir.

Materyalistler önceleri bilimi, yaratılışa inananlara karşı bir "Saldırı Aracı" olarak kullanmaya kalkışmıştı. Çünkü ortaya attıkları "sözde" bilimsel tezlerin tamamının uydurma, yani "bilimsel olmayan, DOGMATİK nitelikte" olması nedeniyle, oldukça da rahatlardı ve iddialarını ıspatlama gibi bir dertleri/uğraşları da yoktu. Mizansenlerle ve hilelerle işi götürmeye çalıştılar. Metot tam olarak şu idi: "Tahmin et, olmazsa uydur ve salla gitsin". Evet ne abartıyorum ve ne de küçümsüyorum. Onların bilim yada bilimsel metot dedikleri amiyâne tabirle tam olarak bu.

Onlar canlılara uzaktan bakar ve hemen hükmü yapıştırıverirler. Meselâ zürafaya uzaktan bakar "Bunların boyu ağaçlara yetişeyim derken uzamış" veya "kara canlılarının bazıları havada sinek yakalayayım derken kanatlanmış ve uçuvermiş" derler. Ama nasıl olmuş? "İşte orayı uzun atla! Bir şekilde olmuş işte...".

Daha sonraları ne oldu? Bu materyalistler, bilim ilerledikçe derin bir yanılgı ve inatlaşma içinde olduklarını daha fazla gizleyemeyeceklerini anlamaya başladılar. Evrimden söz ediyorlardı ancak yaptıkları tek şey, bilimi kendi inkârcı görüşlerine "EVİRMEYE" çalışmaktan başka bir şey değildi. Bunun için de, yalan-yanlış bir çok "ÜTOPİK" fikri, "bilim" diye sahneye sürdüler. Peki bu uyduruk senaryolar neden ve nasıl taraftar buldu? Bunun nedenlerini en temel olarak, şu iki maddede sıralayabiliriz.

1- Darwin'in yaşadığı dönemin "fikri eğilimlerinin" ayrıca "siyasal, ekonomik ve psikososyal" açıdan, konjonktürel yapısının Darwin'in işini kolaylaştırıcı niteliğe sahip olması,

2- Darwin'in (ortaya) attıklarının inkârcılık hevesi, inadı ve hattâ "cehâleti" içerisinde bulunanlar için "inânca karşı bir can simidi/kurtarıcı" olarak algılanmış olması.

Dikkat ederseniz burada, Darwin'in fikirlerinin zemin bulmasının "Bilime Yönelim" olarak tanımlanabilecek hiçbir altyapısı mevcut değildir.

Materyalizm/Darwinizm/Evrimcilik son dönemlerde kendini inkâra yönelmeye başladı. Zamanında söyledikleri/iddia ettikleri ve yaptıkları ne varsa onlar, şimdilerde "biz söylemedik, biz yapmadık" ifâdeleriyle reddetmeye başladılar. Neden? Çünkü tezleri teker teker de değil, toptan çürüdü. Zaten başlangıcı çürüktü ancak şimdi daha da net gözükmeye başladı.

Materyalistlerin şimdiki hali daha perişan. Çünkü önceleri iddialarını görünen evren ve klasik fizik üzerinden yürütmeye çalışıyorlardı. Ancak şimdi başlarına bir de "Kuantum Fiziği" çıktı. Hele "YARATICI" yı avaz avaz zikreden DNA, eletronların gizemli dünyaları, Cern deneyleriyle varlığı iyice belirginleşen "Higgs Bozonu" (Tanrı Parçacığı da deniyor) ve Materyalistlerin/Darwincilerin ne işe yaradığını anlayamadıkları için başlangıçta "evrim sürecinden arta kalmış bir beyin parçacığı" diyerek yine "sallama" yoluyla anlamını ve amacını inkâr ettikleri ve daha sonra "bizi manevi varlıklar ve öte alemle irtibatlandıran, ruh-beden temasını gerçekleştiren, beyindeki mucizevi bir organ/parça olduğu anlaşılan "Pineal" bezinin ne işe yaradığının keşfedilmiş olması ve bunun gibi nice keşif, bunları iyice sarstı. Bu nedenle Evrimciler, artık bilimsel sahalarda boy göstermek istemiyorlar. Çünkü inatlarının kırılmasından yada bilimsel hakikâtlar karşısında, bilimsel çevrelere karşı "mahcûp duruma düşmekten" korkuyorlar.

Bilimin, bildiğimiz klasik madde ve fizik tasavvurlarını aşarak, bunun ötesine yani manevi ve uhrevi olarak tanımladığımız (kimileri buna "metafizik" diyecektir) dünyaya/dünyalara ait, son dönemlerde ortaya çıkan tespit ve kavrayışlarına ilişkin olarak ele alacağımız ve birbirinden ilginç değerlendirmeler yapacağımız başlıklar, yazı dizimizin diğer bölümlerinde ayrıntılarıyla yer alacaktır. Bu bölümlerde tekrar görüşmek üzere...

Bir sonraki yazımızın alt başlığı :

ELEKTRONLARIN GİZEMLİ DÜNYASI

Ahmet LALBEK / 10.06.2016

Paylaşımı nasıl buldunuz?
Çok beğendim.
Beğendim.
İdare eder.
Beğenmedim.

Misafir

Bunlar da ilginizi çekebilir..
Siz de Türkiye yazarı olmak ister misiniz?
Kaydol