İyi Yazarlar
İyi Okurlar

Kürşat Koyuncu

1 / Puan: 34976

Ankara

Abdullah Fakiroğlu

2 / Puan: 8219

İstanbul

Sezer Emlik

3 / Puan: 7200

Bartın

Ömer Poyraz

4 / Puan: 7026

İstanbul

Mümin Yolcu

5 / Puan: 6010

İstanbul

Bulut Sever

6 / Puan: 5032

İstanbul

Mustafa Karayel

7 / Puan: 4922

İstanbul

Payitaht İstanbul

8 / Puan: 4487

İstanbul

Mustafa Kılıç

9 / Puan: 2953

İstanbul

Ozan Bilican

10 / Puan: 2455

İstanbul

Aa

11 / Puan: 2174

İstanbul

Detroitli Kızıl

12 / Puan: 1797

İstanbul

Ali Osman Rothschild

13 / Puan: 1690

Ankara

Salieri Alt Tire

14 / Puan: 1636

İstanbul

Sıla Münir

15 / Puan: 1465

İstanbul

Osman Batur Akbulut

16 / Puan: 1384

Kırıkkale

Lagari Alıntılar

17 / Puan: 1238

İstanbul

Reşit Akpınar

18 / Puan: 1152

Erzurum

Ali Turan

19 / Puan: 1151

İstanbul
İstanbul

Ferit Çaydangeldi

21 / Puan: 1038

Ankara

Yamanduruş

22 / Puan: 1026

Sakarya

Ahmet Lalbek

23 / Puan: 1002

Erzincan

Mücahid Cesur

24 / Puan: 951

İstanbul

Emre Keleş

25 / Puan: 933

Ankara

Ahmet Demir

26 / Puan: 914

İstanbul

Aykut Giray

27 / Puan: 901

Yozgat

Müsemma Şahin

28 / Puan: 888

İstanbul

Muharrem Morkoç

29 / Puan: 880

İstanbul

Mesut Toprak

30 / Puan: 859

Ankara

Bir sonraki paylaşıma yaklaşık 01 saat 59 dakika kaldı.

Ahmet Lalbek yazdı, 314 kez açıldı, henüz yorum yapılmadı.
30 Kas 99 00:00

Ahmet Lalbek

Puan: 1002

Laikçiler Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutulacak!

Bazı gelişmelerin sonuçlarına ilişkin olarak ortaya koyacağınız çok somut deliller yada gerekçeler olmasa da, hissiyatlarınız ve tahminleriniz o kadar kuvvetli olur ki, zamanı geldiğinde bu güçlü tahminlerinizi neredeyse birebir yaşarsınız. Sözünü ettiğim konu, işte tam da bu türden bir şey.

Cumhuriyet ve öncesi dönemlere ilişkin yaşanan savaş-siyaset süreçleri nasıl ki ülkeyi bir şekilde, sekülerleşmeyle (ki sekülerizmin kendisi de 'seküler' değildir; çünkü o da bir inanç şeklidir) sonuçlanan bir noktaya getirdiyse, bunun tersi olarak, bu günlerde içte ve dışta yaşadığımız ulusal ve uluslararası siyasi karmaşalar ve çatışma/savaş pozisyonları da, özelde Türkiye'nin ve genelde ise, dünyanın daha fazla İslâmlaşmasına neden olacaktır.

Gözüken tablo şu ki;

Türkiye'nin bugünkü görünümünü, sözde 'daha fazla özgürlük talepleri' adı altında içine sindiremeyenler, uzunca sürebilecek iç ve dış kaynaklı bir bunalım/buhran sürecinin ardından, kendilerini asla memnun etmeyecek ve bugünkü Türkiye'ye (kendilerince) rahmet okutacakları 'Daha Özgür ve Daha Dindar Bir Türkiye' ile karşı karşıya kalabilirler.

Laikçiler, marjinal yaklaşımları ve aşırılıkları ile bu süreci hızlandırıyorlar. Bu 'Türkiye kompozisyonu' dünya için de geçerli. Türkiye bir anlamda, dünyanın bir minyatürü gibi. Artık 'beşer icâdı' tüm 'izm' ler, inandırıcılığını yitirdi. Bu, sadece müslümanlar arasında değil, diğer dinlerin mensupları için de böyle. Meselâ yıllar boyunca ateizmden medet uman Batı insanı dahi, şimdilerde büyük bir iştahla 'Yaratanını' arıyor. Vakt-i zamanında bozulmuş/dünyevileşmiş kilisenin yanlışlarının faturasını (hâşa) Allah'a kesmeye çalıştılar; ama kısa sürede, yanıldıklarını 'çok acı' toplumsal ve siyasal tecrübelerle anlamış oldular.

Küreselleşen ve mobilleşen dünyada, şimdi herkes herşeyin farkında. Uyduruk kişiler ve onların uyduruk fikirlerine tapınmacılık, yani 'sahte ilahçılık' her geçen gün, güç ve heyecanını daha da fazla kaybediyor. Bilim ilerledikçe insanlar evreni ve onu 'Yaratanı' daha iyi tanıyor ve anlıyor.

'Modernizm İllizyonu' da artık para etmiyor. 'Medeniyet' bile son derece göreceli bir anlam yada anlamsızlık taşımaya başladı. Batı, orta vade de "takip edilirlik" niteliğini büyük ölçüde kaybedecek. Batı'yı aratmayacak zulüm bu defa Doğu'dan gelecek. İslâm bunlarla da savaşacak; ancak onlara da galebe çalacak.

İşte tüm bu nedenlerle diyorum ki;

21. yy. insanlık için çokça savaşların olacağı bir yüzyıl. Ancak Allah nasip ederse, öyle tahmin ediyorum ki; sonu hayır. Bugünkü debdebe bu hayırlı sonun ayak sesleri gibi. Bu süreç, hem müslümanlar ve hem de gayrimüslim toplumlar için çok ciddi bir 'yenilenme ve yeniden aydınlanma' ile nihayet bulacaktır.

Allah'ın sevdikleri ve memnun oldukları ile mücâdele ederek, hâşa Allah'ı teslim alacaklarını düşünen 'akılsızlar', boş yere 'zafer' rüyaları görmesinler; unutmasınlar ki, yok saydıkları Allah (c.c) intikam sahibidir ve bunu kendilerinden öncekilerin anlaması gibi, kendileri de anlayacaklardır. Allah'ın, hükmünde acele etmemesi, kimseyi cesaretlendirmesin. Musa (a.s) ve Firavun örneğinde olduğu gibi.

Şunları herkes çok iyi bilmelidir :

Allah (c.c) hüküm ve hikmet sahibidir.

O'nun dilediği ne ise, o olur.

O, mukakkak ki, Nur'unu tamamlayacaktır.

Hâkimiyet yalnızca O'na aittir.

İşte bu nedenlerden dolayı, tüm dünyadaki "Laikçilere, sekülercilere, materyalistlere, bilimum ateistlere; kutlu, mutlu ve putlu azınlıklara; altı kuru ve keyfi yerindelere" diyorum ki; Yağmur'dan kaçarken doluya tutulmayın! Size yağacak dolu, bize Sulh'tür, Selâmet'tir. Gelin sizler de selâmete erin.

FACEBOOK / AKLEDENLER / Ahmet LALBEK / 04.04.2016

Paylaşımı nasıl buldunuz?
Çok beğendim.
Beğendim.
İdare eder.
Beğenmedim.
Bunlar da ilginizi çekebilir..