İyi Yazarlar
İyi Okurlar

Kürşat Koyuncu

1 / Puan: 34836

Ankara

Abdullah Fakiroğlu

2 / Puan: 8217

İstanbul

Sezer Emlik

3 / Puan: 7140

Bartın

Ömer Poyraz

4 / Puan: 7023

İstanbul

Mümin Yolcu

5 / Puan: 5959

İstanbul

Bulut Sever

6 / Puan: 5029

İstanbul

Mustafa Karayel

7 / Puan: 4847

İstanbul

Payitaht İstanbul

8 / Puan: 4479

İstanbul

Mustafa Kılıç

9 / Puan: 2945

İstanbul

Ozan Bilican

10 / Puan: 2452

İstanbul

Aa

11 / Puan: 2160

İstanbul

Detroitli Kızıl

12 / Puan: 1795

İstanbul

Ali Osman Rothschild

13 / Puan: 1690

Ankara

Salieri Alt Tire

14 / Puan: 1635

İstanbul

Sıla Münir

15 / Puan: 1457

İstanbul

Osman Batur Akbulut

16 / Puan: 1384

Kırıkkale

Lagari Alıntılar

17 / Puan: 1234

İstanbul

Ali Turan

18 / Puan: 1148

İstanbul

Reşit Akpınar

19 / Puan: 1148

Erzurum
İstanbul

Ferit Çaydangeldi

21 / Puan: 1038

Ankara

Yamanduruş

22 / Puan: 1026

Sakarya

Ahmet Lalbek

23 / Puan: 1001

Erzincan

Mücahid Cesur

24 / Puan: 950

İstanbul

Emre Keleş

25 / Puan: 930

Ankara

Ahmet Demir

26 / Puan: 914

İstanbul

Aykut Giray

27 / Puan: 901

Yozgat

Müsemma Şahin

28 / Puan: 886

İstanbul

Muharrem Morkoç

29 / Puan: 878

İstanbul

Mesut Toprak

30 / Puan: 859

Ankara

Bir sonraki paylaşıma yaklaşık 03 saat 59 dakika kaldı.

Timur Timurlenk yazdı, 1187 kez açıldı, 32 misafir olmak üzere 34 kişi beğendi, henüz yorum yapılmadı.
22 Oca 17 10:00
Almanya'nın Savaşı
cdd9c364b6a3604369f25b3b775914231485043966

cdd9c364b6a3604369f25b3b775914231485043966

Benim için Avrupa halkları içerisinde Cermenlerin yani Almanların yeri başkadır.Tam olarak hayranlık diyemesem de bir sempatim var Almanlara. Biz Türklerin,genel olarak da temeli en azından 19. yüzyıla dayanan bir Alman hayranlığı vardır. Aydınlarımız (daha çok Jön Türkler) Almanya’nın yükselişine şahit olmuşlar ve özellikle 1870-1871 Sedan Savaşı’nda Fransa’yı, imparatorunu esir alacak biçimde küçük düşürücü bir yenilgiye uğratarak, Kara Avrupası’nın en büyük gücü oluşunu hayranlıkla seyretmişlerdir.

Almanlar, bizim tarihimizde ve pek tabii Avrupa tarihinde çok büyük etkiler yaratmıştır. 16. ve 17. yüzyılda Habsburgların veraset yoluyla Kara Avrupası’nı ele geçirmeye çalıştığı dönemde de 19. Yüzyıl sonlarında bir süper güç olarak ortaya çıkıp sömürgeler sistemini sarstığında da, Avrupa ve Dünya tarihini değiştirmişlerdir.

Peki 19. yüzyılda Napolyon Savaşları’ndan sonra adeta ezilen ve Büyük Friedrich Prusyasından da daha güçsüz bir duruma düşen Prusya’yı, süper güç Almanya yapan şey neydi ? İmparatorluğun ellerinden kayıp gittiğini gören Osmanlı aydınının da sorduğu bu sorunun birçok cevabı var elbette, ama bence bunun altında yatan en büyük neden bir askeri devrimdi. 1860’lardan itibaren savaşa etki eden birçok faktör ortaya çıkıyor ve savaşın boyutları, kapsamı tamamen değişiyor. Özellikle Amerikan İç Savaşı’nda 2-3 milyon askerin cepheye sürülmesi ve bu askerlerin ikmal ve iaşesinin sağlanacağı bir ulaşım sisteminin, muhaberatın, bunu sağlayacak tekniğin vs, imparatorluklar çağının savaşlarına göre çok daha fazla komplike bir yapı oluşturarak muharebeye etki etmesi, bunu gözler önüne sermiştir.

Bu askeri değişimi gören ve Prusya ordusunu buna göre dizayn eden bir asker: Helmuth Karl Bernhard von Moltke. Tam 31 yıl Prusya ordusunun genelkurmay başkanlığını yapmış bir askeri deha. O, Carl von Clausewitz etkisinde kalarak savaşların kapsamının ve niteliğinin değiştiğini görmüş, Savaş Akademisi’ni buna göre düzenlemiş, buradan çıkan parlak subaylarla gelecekte patlak verecek olan ‘topyekün savaş’ların nasıl idare edileceği üzerine yıllar süren çalışmalar yapmıştır. Aynı şekilde Prusya ordusu içerisinde, demiryollarının düzenlenmesi ve savaş zamanı iaşe ve ikmalin düzenli ve hızlı bir şekilde yapılması için, bir birim oluşturmuştur.

Moltke’nin askeri devriminin, sonuçlarının alındığı ilk savaş: 1866, Sadowa Savaşı’dır. O dönemde siyasi birliği sağlayamamış ‘Kuzey’de, Almanca konuşan halklardan oluşan birçok Alman devleti vardı; Hannover, Saksonya gibi Alman devletleri, bu savaşta Avusturya’yı desteklemişti ancak Bismarck’ın(Büyük Almanya’yı yaratan asıl büyük siyasi dehadır) muhteşem diplomasisi bu savaşa diğer güçlü devletlerin müdahalesini engellemiştir. Prusya’nın nüfusu düşmanlarının nüfusundan az olsa da asker toplama sistemleri ve bunları cepheye sürme olanakları çok daha gelişmişti. Üç farklı orduyu zorlu coğrafi şartlar altında cepheye sürerek Bohemya’da birleştiren Moltke, Sadova’da Avusturyalılara acı bir yenilgi tattırmıştır ve Viyana, Almanya üzerindeki tüm çıkarlarından vazgeçmek zorunda kalmıştır.

Almanya’nın savaşı elbette burada bitmiyor, bu büyük mücadeleyi burada kaleme almak da zaten mümkün değil. Sedan’dan sonra giderek yükselen bu güç 1914’e gelindiğinde Fransa’nın 6 milyar dolarlık GSMH’sine karşılık 14 milyar dolarlık milli değere sahip olan bir ‘Great Power’ olmuştu. 1918’de aldığı büyük yenilgiden sonra bile, ‘bu iş burada bitmedi’ diyebilecek bir güçtü Almanya.

Helmuth von Moltke’den bahsetmişken onun Türkiye’ye dair izlenimlerine de değinmemek olmaz. 1835-1839 arasında Türkiye’de askeri öğretmen olarak görev yapan Moltke’nin burada yaşadıkları ve tespitleri çok mühimdir: Türkiye'de, bir Hristiyandan gelmişse en ufak hediye bile şüphe çeker... Rusya'da yabancılardan nefret edilmiş olabilir; Türkiye'de ise iğrenilir. Bir Türk, Avrupalıların bilim, hüner, servet, cüret ve kuvvette kendi ulusundan üstün olduğunu tereddütsüz kabul eder; fakat bir Frenk'in bundan dolayı kendini bir Müslümanla bir tutabileceği hiç aklına gelmez… Albaylar bize önlerinde yer verdiler, subaylar da oldukça nazikti; fakat alelade kimseler bize kollarını uzatmazlardı; kadınlar ve çocuklar ise zaman zaman bizi lanetle takip ettiler. Asker itaat etti, fakat selamlamadı."

Paylaşımı nasıl buldunuz?
Çok beğendim.
Beğendim.
İdare eder.
Beğenmedim.
Bunlar da ilginizi çekebilir..