İyi Yazarlar
İyi Okurlar

Kürşat Koyuncu

1 / Puan: 38846

Ankara

Sezer Emli̇k

3 / Puan: 8854

Bartın
İstanbul

Ömer Poyraz

4 / Puan: 7401

İstanbul

Mümi̇n Yolcu

5 / Puan: 6943

İstanbul

Mustafa Karayel

7 / Puan: 5721

İstanbul

Bulut Sever

6 / Puan: 5508

İstanbul

Payi̇taht İstanbul

8 / Puan: 5262

İstanbul

Mustafa Kılıç

9 / Puan: 3477

İstanbul

Ozan Bi̇li̇can

10 / Puan: 2613

İstanbul

Aa

11 / Puan: 2505

İstanbul

Detroi̇tli̇ Kızıl

12 / Puan: 2037

İstanbul

Sali̇eri̇ Alt Ti̇re

14 / Puan: 1823

İstanbul
Ankara

Sıla Müni̇r

15 / Puan: 1660

İstanbul

Osman Batur Akbulut

16 / Puan: 1568

Kırıkkale

Reşi̇t Akpınar

18 / Puan: 1491

Erzurum

Lagari̇ Alıntılar

17 / Puan: 1399

İstanbul

Ali̇ Turan

19 / Puan: 1364

İstanbul

Ahmet Lalbek

23 / Puan: 1276

Erzincan

Yamanduruş

22 / Puan: 1265

Sakarya

Feri̇t Çaydangeldi̇

21 / Puan: 1191

Ankara

Müsemma Şahi̇n

28 / Puan: 1082

İstanbul

Emre Keleş

25 / Puan: 1081

Ankara

Aykut Gi̇ray

27 / Puan: 1074

Yozgat

Ahmet Demi̇r

26 / Puan: 1042

İstanbul

Mücahi̇d Cesur

24 / Puan: 1013

İstanbul

Muharrem Morkoç

29 / Puan: 985

İstanbul

Mesut Toprak

30 / Puan: 972

Ankara

Bir sonraki paylaşıma yaklaşık 05 saat 42 dakika kaldı.

Sai̇d Naci̇ Çamdalı yazdı, 1 kişi sahiplendi, 622 kez açıldı, 5 kişi beğendi, henüz yorum yapılmadı.
27 Tem 15 10:00
Tepki̇ni̇n Sanallaşması

Sosyal Bilgiler Dersinde çocuklara toplumsal konularda bir şey anlatacağımız zaman kullandığımızı bir olgu bir kalıp vardır ; "İnsan sosyal bir varlıktır".Hemen hemen her toplumsal konunun giriş cümlesi olabilecek bu olgu aslında toplumun bir tanımı , insan davranışlarının kökeni , insanın neden diğer insanlara ihtiyaç duyduğu gibi bir çok tanımın ve cevabın da köküdür.

İnsan sosyal bir varlıktır.Kendisini yaşadığı çevreden soyutlayıp izole etmesi neredeyse imkansızdır.Bulunduğu toplumda yaşanan olaylarca etkilenir , kendisini etkileyen bu olaylara olumlu ya da olumsuz tepkiler verir.Bu tepkiyi suya düşen bir taş şeklinde betimleyebiliriz.Taşın düştüğü noktadan büyüyerek yayılan bir tepkidir.Bu durum insanın toplum olduğu zamandan günümüze kadar olan bir durumdur.Bu tepki kimi zaman işaretler kimi zaman düşünceler ya da davranışlar yolu ile olabilir.Bu tepkiyi kimi zaman olaya müdahil olmadan verir kimi zamansa olayların dışında kalarak verir.

Öznesi ve nesnesi insan olan her olay buna örnek olabilir ; savaşlar,politik faaliyetler,suçlar,doğumlar,ölümler,basit kriminal olaylar vesaire vesaire.Bu tepki tek bir kişi tarafından verilecek bir tepki olduğu gibi yüzlerce binlerce hatta milyonlarca kişi tarafından ortak olarak da verilebilir.

Buraya kadar kısaca tanımladığımız bu tepki tarihsel süreç içerisinde sürekli gelişmiş ve yayılmıştır.Dünya çapında yaşanan önemli olaylar , değişimler hep bu tepki ile olmuştur.Tabii her dönem insanının tepki verdiği olay ve tepki biçimi farklıdır.İlk tarım toplumu insanının , Ortaçağ insanının ya da Soğuk Savaş dönemi insanının verdiği tepki şekilleri bambaşka şekildedir.

Meseleye biraz da bizim tarafımızdan bakacak olur isek ; Müslüman halka halka çevresinden sorumludur.Kendisinde sonra ailesi , akrabaları , komşuları şeklinde büyüyen bu halka en sonunda tüm dünya olarak sonuçlanır.Yani insan olmamızın doğası gereği Müslüman tepkiseldir.Nitekim Nisa Suresinin 75.ayeti , Müslümanların bu durumunu çok güzel açıklar ;

Size ne oluyor da: 'Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, katından bize bir sahip çıkan gönder, katından bize bir yardımcı lutfet' diyen zavallı çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz?

Buraya kadar özet olarak anlattığımız bu durum işin teorik kısmıdır.Şimdi biraz realiteye inelim ve dünyamıza yansımalarına bakalım ;

İnsanın yerel olmaktan sıyrılıp tüm yer küreyi bilme ve hükmetme isteği , dünya çapındaki iletişimin gelişmesinin başlangıcıdır.Hızla gelişen Emperyalist anlayış ve bu anlayışı şiar edinmiş devletler dünya çapında iletişim ağları kurmuşlardır.Düne kadar en fazla sadece yaşadığı şehirden haberdar olan insan bir anda Dünya'nın öbür ucunda yaşanan olaylardan haberdar olmaya başlamıştır.Doğal olarak sadece çevresindeki olaylara verdiği tepkiler yerini tüm Dünya çapındaki olaylara verilen tepkilere bırakmıştır.İdeolojilerin,fikirlerin Dünya çapında yayılması ile bu durum zirve yapmıştır.

19. ve 20.yy'ları bu şekilde bir küresel tepki çağı olarak sınıflandırabiliriz.Özellikle dünya savaşları sonrası yaşanan toplumsal tepkiler egemen sistemleri oldukça sıkıntıya sokmuştur.Milyonları kapsayan sivil itaatsizlik eylemleri , devrimler , savaşlar , gerilla hareketleri , anarşizm bu yüzyıllarda zirve yapmıştır.İnsanların düşünmesi , okuması , kafa yorması yazı boyunca açıkladığımız tepkilerin çok daha güçlü olmasına yol açmıştır.

Mesela Osmanlı sonrası Yeni Dünya Düzeninde , Dünya çapında Müslümanların tekrardan organize olarak bir araya gelmeleri ve tepkilerinin ortak olarak ortaya koymaları bu döneme denk gelir.Ortadoğu'da İhvan , Türkiye'de Milli Görüş , Güney ve Doğu Asya'da Cemaati İslami , Amerika'da Zenci Müslümanlar artık güçlü toplumsal tepkiler vermeye başlamışlardır.

Yeni milenyum ile Küresel Sistem bu sosyal tepkilere karşı belkide en etkili iki silahını piyasaya sürdü ; önce Küresel Kitle İletişimi ve sonrasında Sosyal Medya.Bu iki yeni sistem ile insanlar artık evlerinden çıkmadan hatta koltuklarından kalkmadan sosyal hale gelir oldular.Küresel Kitle İletişimi yaşanan gelişmeleri insanların koltuklarından öğrenmesini sağladı , Sosyal Medya ise bu olaylara koltuklarından tepki vermelerini sağladı.Yüzyılların aksiyon ruhu neredeyse çeyrek yüzyılda çöküşe uğradı.Önce İnternet , ardından Facebooklar , Twitterler insanları sanal bir sosyalliğe sokmaya başladı.

Bu durum her ideoloji ya da fikir yapısı için açık bir tehlike haline geldi.Sağcısı , solcusu , anarşisti , fundamentalisti bu sanallık içerisinde boğulup gittiler.Her gün binlerce insanın katledildiği dünyamızda tepkilerimiz durumlara ve twitlere dönüştü.Her ne kadar bu durum biz Doğu toplumlarının tam manası ile esir almamış olsa da* -her zaman dediğim gibi ; iyi ki geri kalmışız- Batı dünyasını tamamı ile esir etmiş durumda.Bir zamanların anlı şanlı sol aktivistleri , doğa aktivistleri , nazileri artık birer twitter fenomeni haline geldiler.

İslam anlayışındaki ahir zamanın birebir yansıması olan bu durum bütün davaları etkileyen ve yok eden bu sanallaşma bir makine olarak işliyor.İnsan , sosyal olduğu sürece insandır.İçi boşaltılan ve sanallaştırılan sosyallikten bahsetmiyorum.Duyan , gören , tepkisini gerçek aksiyon olarak veren gerçek insan.

Yazdıklarım pek komplo teorisivari şeyler.Zaten olması istenen şeylerde bu.Beynimizin düşünme sisteminin tek tipleştirilmesinin bir sonucu.

bize bir öze dönüş lazım...

Paylaşımı nasıl buldunuz?
Çok beğendim.
Beğendim.
İdare eder.
Beğenmedim.
Bunlar da ilginizi çekebilir..