İyi Yazarlar
İyi Okurlar

Kürşat Koyuncu

1 / Puan: 38799

Ankara

Sezer Emli̇k

3 / Puan: 8834

Bartın
İstanbul

Ömer Poyraz

4 / Puan: 7401

İstanbul

Mümi̇n Yolcu

5 / Puan: 6912

İstanbul

Mustafa Karayel

7 / Puan: 5711

İstanbul

Bulut Sever

6 / Puan: 5507

İstanbul

Payi̇taht İstanbul

8 / Puan: 5251

İstanbul

Mustafa Kılıç

9 / Puan: 3476

İstanbul

Ozan Bi̇li̇can

10 / Puan: 2609

İstanbul

Aa

11 / Puan: 2504

İstanbul

Detroi̇tli̇ Kızıl

12 / Puan: 2037

İstanbul

Sali̇eri̇ Alt Ti̇re

14 / Puan: 1823

İstanbul
Ankara

Sıla Müni̇r

15 / Puan: 1658

İstanbul

Osman Batur Akbulut

16 / Puan: 1568

Kırıkkale

Reşi̇t Akpınar

18 / Puan: 1487

Erzurum

Lagari̇ Alıntılar

17 / Puan: 1397

İstanbul

Ali̇ Turan

19 / Puan: 1363

İstanbul

Ahmet Lalbek

23 / Puan: 1275

Erzincan

Yamanduruş

22 / Puan: 1265

Sakarya

Feri̇t Çaydangeldi̇

21 / Puan: 1191

Ankara

Müsemma Şahi̇n

28 / Puan: 1082

İstanbul

Emre Keleş

25 / Puan: 1079

Ankara

Aykut Gi̇ray

27 / Puan: 1073

Yozgat

Ahmet Demi̇r

26 / Puan: 1042

İstanbul

Mücahi̇d Cesur

24 / Puan: 1013

İstanbul

Muharrem Morkoç

29 / Puan: 984

İstanbul

Mesut Toprak

30 / Puan: 972

Ankara

Bir sonraki paylaşıma yaklaşık 05 saat 35 dakika kaldı.

Zi̇hni̇ Yıldız yazdı, 599 kez açıldı, 6 kişi beğendi, henüz yorum yapılmadı.
9 Eyl 15 14:00
Fi̇tne Üzeri̇ne

Fitne ateşinin içimizi dışımızı yakıp kavurduğu zamanlara kaldık dostlar. Ne yapmalı, ne etmeli, nere gitmeli? “Aşk adamı ağlatır, dert adamı söyletirmiş” ya, biz dertliyiz, derdimizi söylemekten başka ne yapabiliriz ki? Allah’tan ümit kesilmez; belki bir tabip çıkar, belki de iklim değişir, Akdeniz olur birden, kim bilir?

Bizim memlekette “meraklanmak” aynı zamanda “kederlenmek” anlamında da kullanılır. Merak makamında devam edelim inşallah.

Abdullah İbnu Mes’ud (r.a)’dan dan rivayet: “Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şöyle söylediğini işittim: “İleride fitne çıkacak, o zaman uyuyan yatandan hayırlıdır; yatan oturandan hayırlıdır; oturan ayakta durandan hayırlıdır; ayakta duran yürüyenden hayırlıdır; yürüyen koşturandan (atlı) hayırlıdır. Fitnede savaşanların hepsi ateştedir.” Ben: “Ey Allah’ın Rasulü, bu söylediğin fitne ne zaman olacak?” dedim. “Bu, dedi, eyyamü’l herç’tir (dahilî kıtal zamanıdır). “Ben tekrar: “Eyyamü’l herç ne zaman olur?” diye sordum. Buyurdu ki: “Kişi arkadaşına itimat etmediği zaman.” O güne erişecek olsam bana ne emredersin?” dedim. “Nefsini, elini geri tut ve mahallene gir” dedi. Tekrar sordum: “Ey Allah’ın Rasulü, eğer mahalleme de girerse ne yapayım?” “Evine gir” buyurdu.

Sa’d İbnu Ebi Vakkas (r.a)’dan dan gelen rivayette Sa’d: “… Ey Allah’ın Rasulü, düşman evime kadar girip beni öldürmek için elini kaldıracak olursa ne yapayım?” diye sorar. Hz. Peygamber (s.a.v.): “Hz. Adem’in oğlu (Habil) gibi ol” der ve Hz. Adem’in oğulları Kabil ile Habil arasında geçen hadiseyi hülasa eden -ve Habil’in söylediği sözleri nakleden- şu ayeti okur:

“Andolsun ki, beni öldürmek için elini bana uzatırsan ben seni öldürmek için elimi sana uzatıcı değilim. Çünkü ben, kâinatın Rabbi olan Allah’tan korkarım. Şüphesiz dilerim ki, sen kendi günahınla birlikte benim günahımı da yüklenesin de o ateşe atılacaklardan olasın. İşte zalimlerin cezası budur” (Maide 28-29)

Bir başka rivayette bu duruma düşecek olan bir kimseye Hz. Peygamber (s.a.v.), daha açık bir ifade ile şu emri verir: “Elini tutsun, Allah’ın öldürülen kulu (Abdullahi’l-Maktul) olsun, Allah’ın öldüren kulu (Abdullahi’l-Katil) olmasın. Zira kişi, İslam cemaatinde bulunur da, kardeşinin malını yer, kanını döker, Rabbine isyan ederse cehennem kendisine vacip olur.”

Ölçümüz bu! Ümmetin içine düşen fitne ateşini söndürmenin en emin yolu. Paramparça olduğumuz şu zamanda hadiselere biraz da bu zaviyeden bakmamız gerekiyor diye düşünmekteyim.

Yazımızı rahmetlik Fethi Gemuhluoğlu’nun dostluk üzerine yaptığı sohbetin konumuzla ilgili bölümü ile bitirelim.

“…. Büyük Osmanlı, kurduğu fütüvvet düzeninde, bazı meslekleri fütüvvet düzeninin içine almamış. Sayyâdları almamış, -avcıları-. Kassâbları almamış, -kasapları-. Her mahalleye bir kasap lâzımdır beyefendiler, o siz olmayın. Kan dökücü olmayın. Maktûl olun, katil olmayın. Mazlûm olun, zâlim olmayın. Size kassâb olmak, sayyâd olmak, dellâk ve dellâl olmak yakışmaz. Dellâkler, vücudumuzdaki kiri önümüze koyarlar, Allah’ın Settârü’l-Uyûb vasfını rencîde ederler. Dellâller, iki kişinin mâbeyninde bir kişiyi iltizâm etmek durumunda kalırlar. Dellâl olmayın, dellâk olmayın, kassâb olmayın, sayyâd-ı bî-insâf olmayın. Bazı mesleklerin de, mesleklere sülûk da… Onlara düşmanlık ilân edilmemiş, cem’iyyette onların da bir fonksiyonu var. Cem’iyyet, onları da bu edebin dışında olanlara bırakmış yahut bunu bilmeyenlere bırakmış. Buradaki cehl, cehl dolayısıyla makâm-ı aftadır. Cehl bir nevi sebeb-i afdır. Seyr-i sülûkda, cehl, makâm-ı mâzeret sebebi değildir. Öyleyse bazı mesleklere sülûk edemezsiniz. Bazı meslekler de dost meslekler değildir….”

Paylaşımı nasıl buldunuz?
Çok beğendim.
Beğendim.
İdare eder.
Beğenmedim.
Bunlar da ilginizi çekebilir..