İyi Yazarlar
İyi Okurlar

Kürşat Koyuncu

1 / Puan: 38780

Ankara

Sezer Emli̇k

3 / Puan: 8828

Bartın
İstanbul

Ömer Poyraz

4 / Puan: 7401

İstanbul

Mümi̇n Yolcu

5 / Puan: 6911

İstanbul

Mustafa Karayel

7 / Puan: 5707

İstanbul

Bulut Sever

6 / Puan: 5507

İstanbul

Payi̇taht İstanbul

8 / Puan: 5249

İstanbul

Mustafa Kılıç

9 / Puan: 3475

İstanbul

Ozan Bi̇li̇can

10 / Puan: 2606

İstanbul

Aa

11 / Puan: 2504

İstanbul

Detroi̇tli̇ Kızıl

12 / Puan: 2036

İstanbul

Sali̇eri̇ Alt Ti̇re

14 / Puan: 1823

İstanbul
Ankara

Sıla Müni̇r

15 / Puan: 1657

İstanbul

Osman Batur Akbulut

16 / Puan: 1568

Kırıkkale

Reşi̇t Akpınar

18 / Puan: 1487

Erzurum

Lagari̇ Alıntılar

17 / Puan: 1397

İstanbul

Ali̇ Turan

19 / Puan: 1363

İstanbul

Ahmet Lalbek

23 / Puan: 1275

Erzincan

Yamanduruş

22 / Puan: 1265

Sakarya

Feri̇t Çaydangeldi̇

21 / Puan: 1191

Ankara

Müsemma Şahi̇n

28 / Puan: 1082

İstanbul

Emre Keleş

25 / Puan: 1079

Ankara

Aykut Gi̇ray

27 / Puan: 1073

Yozgat

Ahmet Demi̇r

26 / Puan: 1042

İstanbul

Mücahi̇d Cesur

24 / Puan: 1013

İstanbul

Muharrem Morkoç

29 / Puan: 984

İstanbul

Mesut Toprak

30 / Puan: 972

Ankara

Bir sonraki paylaşıma yaklaşık 05 saat 17 dakika kaldı.

Sai̇d Naci̇ Çamdalı yazdı, 585 kez açıldı, 4 kişi beğendi, henüz yorum yapılmadı.
27 Eyl 15 14:00
İslam Dünyası ve Si̇lahlı Mücadele Üzeri̇ne - I

20 yüzyıl , Dünya çapında siyasal arenada bir çok şeyin yerinin değiştiği , neredeyse dönüm noktası denebilecek bir yüzyıldır.Bu değişimin en temek noktalarında birisi ; insanları bir arada tutan toplumsal birliktelikler –devletler,imparatorluklar vesaire- zayıflamış ve bu birliktelikler daha minimalize bir hale gelmiştir.Bunu somutlaştıracak olursak ; birden fazla ırkı aynı şemsiye altında toplayan imparatorluklar yerine daha küçük çaplı ulus devletlere bırakmıştır.Aslında biraz irdelersek bu değişim Avrupa/Hristiyan/Modern medeniyetin dünyanın geri kalan yerlerindeki rakiplerini egale etmesi manasına gelir.Amerika kıtasının yerli imparatorlukları , Osmanlı İmparatorluğu , Orta Asya Hanlıkları , Hint-İslam Devletleri , Güneydoğu Asya Devletleri ve Uzakdoğu –Kore,Japon- İmparatorlukları hızla güç kaybetmiş ve parçalanmışlardır.

Dünya sathında bu durumdan en fazla İslam Coğrafyası etkilenmiştir.Zira en doğudan en batıya Müslümanların hakkını arayan bir hami durumundaki Osmanlı çınarı çökmüş , yerine ulus-devlet modeli ile Batıcı bir devlet kurulmuştur.Bu durum tabiri caiz ise Müslümanları neredeyse yarım asır bocalamasına ve kendilerini savunamamasına sebep olmuştur.Bu zamana kadar bütün farklılıklara rağmen tek zihin olarak yaşayan İslam milleti bir anda ulusçuluk fitnesi ile paramparça hale gelmiş , bu keşmekeş Emperyalist Batı’nın tırnaklarını coğrafyamıza iyice geçirmesine sebep olmuştur.Özellikle II.Cihan Harbinden 1960’lı hatta 70’li yıllara kadar İslam dünyasında bir direniş hareketi görmek neredeyse imkansız hale gelmiştir.(Tabii bu süreçte yer alan silahlı mücadeleler İslami mücadeleden ziyade ulusçu mücadeleler olduğunu belirtmek gerekir.Bkz:Arap-İsrail Savaşları)

Ama bittabi zulüm ve eziyet arttıkça İslam dünyasındaki öfke hızla yükselmiş , silahlı mücadeleler kaçınılmaz hale gelmiştir.İmparatorluklar çağının bitişi –II.Cihan Harbinden sonra- modern çağda ilk silahlı İslami mücadele Güneydoğu Asya’da başlar.Batı destekli Filipinler,Hindistan gibi vahşet kültürlerinin zulmüne dayanamayan Müslümanlar bölgede başkaldırırlar.Bunu hemen Pakistan ve Bangladeş özgürlük mücadelesi takip eder.Bundan sonra tüm dünya sathına İslami direniş hareketleri yayılıverir.

60’lardan 80’li yıllara kadar mücadeleler genelde lokal karakterlidir.Fakat İslami direniş açısından bu dönem sonrası iki önemli “direniş havzası” ortaya çıkar ; Filistin ve Afganistan.Yeni dünya düzeninde payına Filistin düşen Siyonist Yahudilere karşı önce bölgede ulusçu FKÖ kurulur.Fakat ulusçu/sosyalist FKÖ İslami tabanın beklentilerini karşılamaktan uzaktır.Bu beklentileri karşılamak için bölgede hızla yeni İslami tabanlı örgütler kurulmaya başlar ; Hamas,İslami Direniş vs…70’lı yılların sonuna kadar ulusçu/sosyalist örgütler üzerinden yürüyen mücadele bu yıllardan sonra İslami tandanslı örgütlere devrolur.

Emperyalist Batı’nın Sosyalist yüzü olan Sovyetlerin Afganistan’ı işgali bir başka mücadele cephesini açar ; Afgan Cihadı.Uzun yıllar sonra Müslümanlar ilk kez topluca tepki verirler bu işgale.Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar , Müslümanları savunmak için gelirler bölgeye.Her ne kadar acı tecrübeler ile bitse de Afgan Cihadı modern dünyada İslami silahlı mücadelenin ilk göz ağrısıdır.

Afganistan’ı sonrası Sovyetler çöküşe uğrar ve Emperyal Batı’nın diğer yüzü olan NATO yeni hedef olarak Yeşil Dünyayı/Müslümanları seçer.(bkz: Margaret Thatcher’ın meşhur NATO konuşması.)Bu yılları Bosna ve Çeçenistan Mücadeleleri takip eder.Afganistan’da elde edilen tecrübeler buralarda kullanılır.

Yirminci yüzyıl bu şekilde biter.

Emperyalist Batı , 21.yy’da kendine yeni bir misyon biçer “Dünyaya demokrasi ihraç etmek.” Bu sırası ile –nedense hep İslam coğrafyasına- uygular.Sırası ile Afganistan,Irak fiili işgal edilir.Tüm İslam coğrafyasında terörler mücadele operasyonları/haçlı seferleri başlar.Aslında kendini savunmak gibi en temel hakkını kullanan Müslümanlar zorla terörize edilir.

“Arap Baharı” dediğimiz ve tamamen Batı tandanslı olmasına rağmen yine –Allah’ın hikmeti- ellerinde patlayan süreç silahlı İslami mücadeleye yeni bir boyut kazandırır ;

Nefsi müdafa yapan Müslümanlar ve savaşı meslek edinen gruplar.

Doğu Türkistan çöllerinden Afrika’nın çöllerine kadar İslam Coğrafyası fiili,siyasi,ekonomik ve kültürel işgal altında.Bu işgale karşı Müslümanlar kendilerini savunmak gibi en temel haklarını kullanıyorlar.Tabii bu hakkımızı kullanır iken bir çok olumsuzluk yaşanmakta.Bu konudaki eleştiriler ve tespitler ise bir sonraki yazının konusu inşallah.

Paylaşımı nasıl buldunuz?
Çok beğendim.
Beğendim.
İdare eder.
Beğenmedim.
Bunlar da ilginizi çekebilir..